INFORMATII

GDPR

Acest site este in concordanta cu Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

In aceasta pagina puteti gasi detaliile complete cu privire la interactionarea cu acest site si datele prelucrate in urma utilizarii acestui site. Operatorul de date este ZET DIAGNOSTIC SRL (contact@zetdiagnostic.ro).

COOKIES
Acest site foloseste Cookies pentru a putea functiona. Navigarea dumneavoastra pe acest site reprezinta acordul vostru cu privire la acest aspect. Fisierele Cookies legate de activitatea dumneavoastra pe site sunt stocate de browser timp de 30 de zile. Puteti alege sa stergeti fisierele cookies browserului dumneavoastra. Detalii complete in Politica de Cookies.

NAVIGAREA PE SITE
Utilizarea si Navigarea pe acest site implica acordul dumneavoastra cu privire la Politica de Utilizare a Site-ului.

FORMULARE
Prin completarea Formularelor de contact din acest site va dati acordul sa stocam datele dumneavoastra personale: Nume, Prenume, Telefon, Adresa de Email. Datele dumneavoastra sunt folosite strict pentru a va putea contacta si a va trimite oferta serviciilor noastre. Nu oferim altor terti datele dumneavoastra personale. Datele sunt stocate pentru 365 zile. Puteti oricand verifica datele stocate de noi si puteti solicita stergerea lor printr-o solicitare la adresa de mail contact@zetdiagnostic.ro.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
Conform Regulamentului 2016/679/UE aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele voastre personale: Dreptul la informare, Dreptul de acces la date, Dreptul la rectificare, Dreptul la stergere (dreptul de a fi uitat), Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul la portabilitatea datelor catre alt operator, Dreptul la opozitie, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata. Detalii complete despre aceste drepturi puteti gasi in Regulamentului 2016/679/UE.

EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRA
Pentru a va exercita oricare dintre drepturi cu privire la datele personale stocate de acest site, va rugam sa trimiteti o solicitare in acest sens pe adresa de mail contact@zetdiagnostic.ro.

TEMEI JURIDIC
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Pentru a contacta ANSPDCP gasiti datele de contact pe site-ul autoritatii: http://www.dataprotection.ro